Aktuality

Tísňová péče na zkoušku

  • Nejste si jistí, zda je služba právě pro Vás?
  • Od 1. 10. 2023 do 31. 12. 2023 je možné si službu na měsíc ZDARMA vyzkoušet.
  • Po 1 kalendářním měsíci užívání zdarma je cena služby 400,- Kč za každý kalendářní měsíc.
  • Pro bližší informace kontaktujte naše sociální pracovnice.

Zanechte na sebe kontakt na e-mailu operator@zivotplus.cz nebo na telefonu 724 182 325.
Ozveme se Vám!

Otevřít
Tísňová péče na zkoušku

Život Plus,z.ú. – pořízení automobilů

Registrační číslo projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0016725

Předmětem projektu bylo pořízení 7 automobilů a 300 ks stacionárního zařízení (technologie) pro potřeby terénní sociální služby Život Plus, z.ú., která poskytuje sociální službu formou tísňové péče. Pořízené automobily splňují podmínku zvýšené energetické účinnosti výzvy č. 101 REACT EU. Organizace tak rozšířila svoje pole působnosti a zajistila tak bezpečnější a plynulejší převoz osob. . Asistivní a asistenčn technologie, umožňují kontakt s klienty a přivolání pomoci v případě krizové situace (např. pád s nemožností vstát nebo náhlé zhoršení zdravotního stavu). Tyto technologie slouží k zajištění nepřetržité distanční hlasové a elektronické komunikace s osobami vystavenými stálému vysokému riziku ohrožení zdraví nebo života v případě náhlého zhoršení jejich zdravotního stavu nebo neschopností v domácím prostředí klientů. Klienti u sebe neustále nosí bezdrátové tlačítko, které v případě použití aktivuje stacionární asistivní technologii a klient v ohrožení je ihned spojen s dispečinkem a je mu poskytnuta okamžitá pomoc.

Otevřít
Život Plus,z.ú. – pořízení automobilů

Výroční zpráva 2022

Vážení přátelé,

dovolte mi informovat vás o činnosti naší organizace Život Plus v roce 2022, který byl po dvou letech ovlivněnými nepříznivými dopady epidemie covid-19 prvním rokem, kdy naše organizace mohla pracovat a poskytovat služby pro naše klienty bez jakýchkoliv vnějších omezení.

Více se dočtete v přiložené výroční zprávě

Otevřít

Úspěšné vzdělávání seniorů v oblasti ICT

Jsme rádi, že vám můžeme představit výsledky našeho společného vzdělávacího
projektu zaměřeného na vzdělávání seniorů v oblasti informačních a komunikačních technologií
(ICT). Tímto projektem jsme společně s partnery identifikovali potřeby seniorů ve vzdělávání ICT
a pomocí vzdělávacího plánu jsme zlepšili jejich přístup k moderním technologiím.

Otevřít

Život Plus a SeneCura: Pilotní školení v SeneCura Klamovka

Během března a dubna Život Plus a SeneCura úzce spolupracovaly na realizaci dvou pilotních školení podle stanovených osnov s využitím vytvořených výukových materiálů. Pilotní školení probíhala osobně v SeniorCentru Klamovka s klienty SeneCura. Účastníci byli seznámeni s různými tématy souvisejícími s technologiemi. 

Cílem školení bylo poskytnout seniorům dovednosti a znalosti, které potřebují k používání moderních ICT zařízení, včetně chytrých telefonů, tabletů a počítačů. Klienti, kteří se školení zúčastnili, projevili neobvyklý zájem, což bylo povzbudivým znamením, že taková školení jsou velmi potřebná. 

Zpětná vazba od klientů byla převážně pozitivní, což naznačuje, že školení úspěšně splnilo jejich očekávání. Klienti ocenili možnost seznámit se s nejnovějšími technologiemi a získat větší jistotu při jejich používání. Školení také pomohlo snížit strach a obavy, které někteří senioři při používání nových technologií pociťují. 

Senioři s nadšením zkoumali komunikační aplikace, jako jsou WhatsApp a Facebook Messenger, které jsou v posledních letech stále populárnější. Senioři byli nadšeni vyhlídkou, že se budou moci častěji a snadněji spojit se svými blízkými a přáteli bez ohledu na jejich polohu. Kromě toho se senioři rádi seznámili s prohlížením webových stránek
a online službami, které by pro ně mohly být přínosem. Chtěli se naučit používat webové vyhledávače k rychlému a efektivnímu vyhledávání informací a lépe se orientovat na různých webových stránkách. 

Závěrem lze říci, že senioři upřednostňují výuku základních témat týkajících se chytrých telefonů a počítačů, komunikačních aplikací a prohlížení webových stránek, což podtrhuje význam přizpůsobení vzdělávacích programů jejich specifickým potřebám a zájmům. Zaměřením se na témata, která seniory nejvíce zajímají, lze vzdělávací programy učinit poutavějšími a účinnějšími, aby jim umožnily sebevědoměji a efektivněji využívat technologie v každodenním životě. 

Celkově lze říci, že úspěch pilotních školení v SeniorCentru SeneCura Klamovka v Praze podtrhuje význam vzdělávání seniorů v oblasti ICT technologií. Je nezbytné překonat digitální propast a zajistit, aby každý měl možnost využívat technologický pokrok. Tato školení jsou vynikajícím způsobem, jak umožnit seniorům zůstat ve spojení, informovaní a zapojení
v dnešní digitální době.

Kompletní newsletter #ICT4Elders je k dispozici na následujícím odkazu: https://www.ict4elders.eu/publications/ 

Otevřít