Úspěšné vzdělávání seniorů v oblasti ICT

Jsme rádi, že vám můžeme představit výsledky našeho společného vzdělávacího
projektu zaměřeného na vzdělávání seniorů v oblasti informačních a komunikačních technologií
(ICT). Tímto projektem jsme společně s partnery identifikovali potřeby seniorů ve vzdělávání ICT
a pomocí vzdělávacího plánu jsme zlepšili jejich přístup k moderním technologiím.