Život Plus a SeneCura: Pilotní školení v SeneCura Klamovka

Během března a dubna Život Plus a SeneCura úzce spolupracovaly na realizaci dvou pilotních školení podle stanovených osnov s využitím vytvořených výukových materiálů. Pilotní školení probíhala osobně v SeniorCentru Klamovka s klienty SeneCura. Účastníci byli seznámeni s různými tématy souvisejícími s technologiemi. 

Cílem školení bylo poskytnout seniorům dovednosti a znalosti, které potřebují k používání moderních ICT zařízení, včetně chytrých telefonů, tabletů a počítačů. Klienti, kteří se školení zúčastnili, projevili neobvyklý zájem, což bylo povzbudivým znamením, že taková školení jsou velmi potřebná. 

Zpětná vazba od klientů byla převážně pozitivní, což naznačuje, že školení úspěšně splnilo jejich očekávání. Klienti ocenili možnost seznámit se s nejnovějšími technologiemi a získat větší jistotu při jejich používání. Školení také pomohlo snížit strach a obavy, které někteří senioři při používání nových technologií pociťují. 

Senioři s nadšením zkoumali komunikační aplikace, jako jsou WhatsApp a Facebook Messenger, které jsou v posledních letech stále populárnější. Senioři byli nadšeni vyhlídkou, že se budou moci častěji a snadněji spojit se svými blízkými a přáteli bez ohledu na jejich polohu. Kromě toho se senioři rádi seznámili s prohlížením webových stránek
a online službami, které by pro ně mohly být přínosem. Chtěli se naučit používat webové vyhledávače k rychlému a efektivnímu vyhledávání informací a lépe se orientovat na různých webových stránkách. 

Závěrem lze říci, že senioři upřednostňují výuku základních témat týkajících se chytrých telefonů a počítačů, komunikačních aplikací a prohlížení webových stránek, což podtrhuje význam přizpůsobení vzdělávacích programů jejich specifickým potřebám a zájmům. Zaměřením se na témata, která seniory nejvíce zajímají, lze vzdělávací programy učinit poutavějšími a účinnějšími, aby jim umožnily sebevědoměji a efektivněji využívat technologie v každodenním životě. 

Celkově lze říci, že úspěch pilotních školení v SeniorCentru SeneCura Klamovka v Praze podtrhuje význam vzdělávání seniorů v oblasti ICT technologií. Je nezbytné překonat digitální propast a zajistit, aby každý měl možnost využívat technologický pokrok. Tato školení jsou vynikajícím způsobem, jak umožnit seniorům zůstat ve spojení, informovaní a zapojení
v dnešní digitální době.

Kompletní newsletter #ICT4Elders je k dispozici na následujícím odkazu: https://www.ict4elders.eu/publications/