Pomáháme žít
v přirozeném prostředí

Naším posláním je prohlubování kvalitního a důstojného života seniorů a osob se zdravotním postižením v domácím prostředí se zachováním přirozených vazeb na rodinu a sociální okolí.

Tísňová péče - Život plus

Mít na koho se obrátit

Poskytujeme sociální služby pro seniory, osoby se zdravotním postižením a osoby s chronickým onemocněním.

Tísňová péče

Jsme poskytovatelem tísňové péče s celorepublikovou působností v nepřetržitém provozu 24/7.

O tísňové péči

Odborné sociální poradenství

Jsme poskytovatelem terénního odborného sociálního poradenství
s celorepublikovou působností.

O poradenství

Kurzy pro veřejnost

Věnujeme se vzdělávacím aktivitám pro seniory, pořádáme kurzy pro pečující osoby, které jim usnadňují péči o jejich blízké.

O vzdělávání

Sociální služby poskytujeme již více než 27 let

Naše organizace sdružuje seniory a osoby se zdravotním postižením, jejich blízké a přátele, profesní odborníky a všechny lidi sympatizující s naším posláním.

O naší organizaci
Sociální služby - Život plus

Aktuálně z naší organizace

Život Plus a SeneCura: Pilotní školení v SeneCura Klamovka

Během března a dubna Život Plus a SeneCura úzce spolupracovaly na realizaci dvou pilotních školení podle stanovených osnov s využitím vytvořených výukových materiálů. Pilotní školení probíhala osobně v SeniorCentru Klamovka s klienty SeneCura. Účastníci byli seznámeni s různými tématy souvisejícími s technologiemi.  Cílem školení bylo poskytnout seniorům dovednosti a znalosti, které potřebují k používání moderních ICT zařízení, včetně chytrých telefonů, tabletů a počítačů. Klienti, kteří […]

Otevřít

Získejte SOS tlačítko zdarma! Akce pokračuje do 31. 3. 2023

SOS tlačítko zdarma získáte do 31. 3. 2023 Více informací operator@zivotplus.cz +420 724 182 325

Otevřít