Výroční zpráva 2022

Vážení přátelé,

dovolte mi informovat vás o činnosti naší organizace Život Plus v roce 2022, který byl po dvou letech ovlivněnými nepříznivými dopady epidemie covid-19 prvním rokem, kdy naše organizace mohla pracovat a poskytovat služby pro naše klienty bez jakýchkoliv vnějších omezení.

Více se dočtete v přiložené výroční zprávě