Kontakty

Projekt moderní asistivní technologie pro službu tísňová péče, vč. pořízení softwarového a hardwarového vybavení, je spolufinancován z prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí v rámci programu Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 013 310.

Sociální služba tísňová péče je poskytována za finanční podpory
Města Kutná Hora.

V listopadu minulého roku se naše organizace zapojila jako jeden z partnerů do realizace programu „Promoting ICT knowledge for the elderly people“ (ICT4Elders) s reg. 
č. 2020-1-CZ01-KA204-078197. Více informací naleznete 
v aktualitě věnované programu

Organizace Život Plus, z. ú. podává v srpnu 2021 žádost o dotaci dle vyhlášené „101. výzvy z Integrovaného regionálního operačního programu Sociální infrastruktura se zvýšenou energetickou účinností“ na pořízení 7 automobilů,
7 elektrokoloběžek a 300 ks stacionárních asistivních zařízení (technologie). Případná dotace kryje 95 % plánovaných výdajů projektu.