Přístupnost webových stránek

PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI WEBOVÝCH STRÁNEK
Organizace Život plus, z.ú. se zavazuje k zpřístupnění svých webových stránek www.zivotplus.cz v souladu s vnitrostátními právními předpisy, které provádějí směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU)2016/2102 (1).

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webové stránky www.zivotplus.cz.

Stav souladu
Webové stránky www.zivotplus.cz jsou plně v souladu se Zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona
č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o přístupnosti).

Pro zobrazení dokumentů ve formátu PDF je nutné mít nainstalovaný prohlížeč, např. Adobe Reader, který je zdarma ke stažení na stránkách společnosti Adobe Systems, Inc.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti
Toto prohlášení bylo vypracováno dne 28. 3. 2022

Zpětná vazba a kontaktní údaje
Vaše náměty, postřehy či informace o problémech se zobrazováním těchto stránek prosím zasílejte správci webu na emailovou adresu projekty@valekpetr.com.

Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost ohledně přístupnosti prosím kontaktujte operator@zivotplus.cz.