Život Plus, z. ú.

Sociální služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Nemusejí opouštět domov,
aby se jim žilo lépe.

Máte zájem o tísňovou péči?

Tísňová
péče

Nepřetržitá telefonická
služba – režim 24/7

Zprostředkování
okamžité pomoci

Odborné sociální poradenství

Pomoc při obstarávání
osobních záležitostí

Pomoc při řešení
životních situací

Tísňová péče

Tísňová péče je terénní služba, kterou se poskytuje nepřetržitá distanční hlasová a elektronická komunikace s osobami vystavenými stálému vysokému riziku ohrožení zdraví nebo života v případě náhlého zhoršení jejich zdravotního stavu nebo schopností.

Služba obsahuje tyto činnosti:

  • poskytnutí nebo zprostředkování neodkladné pomoci při krizové situaci,
  • poskytnutí sociálně-terapeutických činností,
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Odbornou pomoc poskytujeme seniorům a zdravotně postiženým 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Odborné sociální poradenství

Tísňová péče je terénní služba, kterou se poskytuje nepřetržitá distanční hlasová a elektronická komunikace s osobami vystavenými stálému vysokému riziku ohrožení zdraví nebo života v případě náhlého zhoršení jejich zdravotního stavu nebo schopností.

Služba obsahuje tyto činnosti:

  • poskytnutí nebo zprostředkování neodkladné pomoci při krizové situaci,
  • poskytnutí sociálně-terapeutických činností,
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Odbornou pomoc poskytujeme seniorům a zdravotně postiženým 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Font Resize
Zvýšený kontrast