Život Plus, z. ú.

Sociální služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Nemusejí opouštět domov,
aby se jim žilo lépe.

Máte zájem o tísňovou péči?

Kontakty

Kontaktní místa

DISPEČINK TÍSŇOVÉ PÉČE

 • Benešova 649, Kutná Hora
 • 24 hodin denně / 7 dní v týdnu
 • tel: + 420 327 532 900, +420 724 182 325
 • e-mail: operator@zivotplus.cz

TÍSŇOVÁ PÉČE PRO JIHOČESKÝ KRAJ

 • Špidrova 47/42, 385 01 Vimperk
 • Dispečink: +420 327 532 900 (24 denně hodin / 7 dní v týdnu)
 • Kontakt: +420 730 875 102 – Bc. Pavla Sonntagová
  vedoucí tísňové péče, sociální pracovnice
 • Po – Pá: 8:00 – 16:00
  osobní kontakt po předchozí telefonické domluvě

Informace  o společnosti

ŽIVOT PLUS, z. ú.

 • Tel: +420 327 532 900, +420 724 182 325
 • E-mail: reditel@zivotplus.cz
 • Adresa: Benešova 632, Hlouška, 284 01 Kutná Hora
 • IČO: 046 16 685
 • Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
 • Číslo účtu: 4116143319/0800
 • Datové schránky: 7qik2gh
 • facebook: tisnovapecezivotplus

Ing. Radovan Hauk

   Mgr. Kateřina Kolínská

  • manažerka pro rozvoj,                            sociální pracovnice
  • tel.: +420 724 182 326
  • e-mail: kolinska@zivotplus.cz
  • po -pá: 8:00-16:00

  Bc. Pavla Sonntagová

  • vedoucí služby tísňová péče,                sociální pracovnice
  • tel.: +420 730 875 102
  • e-mail: sonntagova@zivotplus.cz
  • po – pá: 8:00 – 16:00

   

  Správní rada

  Vladimír Vyšohlíd

  Zveřejňované údaje

  Projekt moderní asistivní technologie pro službu tísňová péče, vč. pořízení softwarového a hardwarového vybavení, je spolufinancován z prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí v rámci programu Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 013 310.

  Organizace Život Plus, z. ú. podává v srpnu 2021 žádost o dotaci dle vyhlášené „101. výzvy z Integrovaného regionálního operačního programu Sociální infrastruktura se zvýšenou energetickou účinností“ na pořízení 7 automobilů, 7 elektrokoloběžek a 300 ks stacionárních asistivních zařízení (technologie). Případná dotace kryje 95 % plánovaných výdajů projektu. V případě úspěchu bude projekt realizován v roce 2022.
  Sociální služba tísňová péče je poskytována za finanční podpory Města Kutná Hora.
  V listopadu minulého roku se naše organizace zapojila jako jeden z partnerů do realizace programu „Promoting ICT knowledge for the elderly people“ (ICT4Elders) s reg. č. 2020-1-CZ01-KA204-078197. Více informací naleznete v aktualitě věnované programu
  Font Resize
  Zvýšený kontrast