Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace „Obnova vozového parku“