Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace OBNOVA VOZOVÉHO PARKU a STACIONÁRNÍHO ZAŘÍZENÍ pro Život Plus, z.ú.