Sociální služba – Odborné sociální poradenství.

Od června 2021 poskytujeme nově sociální službu Odborné sociální poradenství. Poradna poskytuje odborné sociální, sociálně právní a právní poradenství (z oblasti bytové problematiky, občanského, rodinného a pracovního práva a práva sociálního zabezpečení), odstraňování architektonických bariér v místě bydliště, poradenství týkající se rehabilitačních, kompenzačních a reedukačních pomůcek, psychologická pečujících osob, konzultační a informační činnost. Poradna poskytuje pomoc v prosazování práv, oprávněných zájmů klienta, shromažďuje informace o institucích působících v oblasti sociálních služeb a prevence a dalších navazujících služeb.