Pořízení stacionární technologie pro potřeby tísňové péče

Účelem výběrového řízení na předmětnou veřejnou zakázku je pořízení stacionární technologie pro potřeby tísňové péče (dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů). Předmětem veřejné zakázky je dodání stacionární technologie pro potřeby tísňové péče v počtu 100 ks.