#ICT4Elders

V listopadu minulého roku se naše organizace zapojila jako jeden z partnerů do realizace programu „Promoting ICT knowledge for the elderly people“ (ICT4Elders) s reg. č. 2020-1-CZ01-KA204-078197.

Projekt realizovaný v rámci programu Erasmus+, má za cíl zlepšit digitální dovednosti seniorů, díky čemu dojde k eliminaci jejich sociálního vyloučení a přispěje k podpoře aktivního stárnutí těchto osob. Vzhledem k tomu, že internet už je běžnou součástí různých oblastí našich životů, je schopnost využívat možnosti online světa tak, aby bylo možné navázat na neustále se měnící inovace a služby, které nám nabízí, naprosto nezbytné.

Zlepšení digitálních dovedností seniorů, je úzce propojeno s tím, jak se zapojují do situací v běžném životě, ke kterým je potřeba internet, jako je například: elektronické hlasování, využívání služeb internetového bankovnictví, rozpoznávání tzv. fake news a mnoho dalších.

Výstupy projektu, kterými jsou:

  • nový vzdělávací program pro pečovatele a další osoby pečující o seniory a
  • průvodce pro zlepšení digitálních dovedností seniorů,

budou mít dopad především na získání nových dovedností a kompetencí, které jsou nezbytné pro využívání každodenních příležitostí, které nám digitální svět nabízí.

Při realizaci projektu vznikla analýza současného stavu v problematice ICT a seniorů, byly uspořádány rozhovory se seniory, provedeno dotazníkové šetření s pečovateli a rodinnými příslušníky seniorů a byl proveden sociální experiment na rozeznávání tzv. fake news seniory. Souhrn výstupů z jednotlivých aktivit bude shrnut v Národní zprávě, která bude sloužit jako jeden z podkladů pro vytvoření vzdělávacího programu.

V rámci realizovaného projektu si můžete přečíst nový newsletter plný zajímavých příspěvků a článků, který je dostupný zde: https://1url.cz/fKFMl

Pro aktuality o projektu je možné sledovat webové stránky https://www.ict4elders.eu