#ICT4Elders – newsletter 12 / 2021

ICT4Elders – Podpora znalostí informačních a komunikačních technologií pro starší osob“ je dvouletý projekt, jehož cílem je překlenout digitální propast mezi generacemi prostřednictvím zvyšování digitálních dovedností a kompetencí starších osob.

Projekt byl zahájen v listopadu 2020, je realizován v České republice, Řecku, Německu a na Slovensku a Život Plus je hrdým partnerem tohoto projektu.

Níže je dostupný newsletter, který obsahuje informace o realizovaném setkání partnerů a dalších aktivitách. Současně je také zmíněn námi realizovaný pilotní projekt s názvem „Pojďme následovat naše děti“, který má za cíl posílit soběstačnost, sebedůvěru, aktivizaci, potažmo plnohodnotnější život v místě, kde člověk žije.