#ICT4Elders mezinárodního setkání s partnery projektu v Athénách.

Naše organizace se v únoru zúčastnila v rámci projektu  #ICT4Elders mezinárodního setkání s partnery projektu v Athénách. Meeting byl realizován v prostorách společnosti AKMI, která je taktéž partnerem projektu. Cílem setkání bylo zhodnocení současného stavu vzdělávacího programu pro pečovatele o seniory a také vytvoření plánu pro dílčí aktivity jednotlivých partnerů.

Vzdělávací program bude primárně určen pro pečovatele, kteří budou proškoleni v moderních technologiích tak, aby je mohli plně využívat ve své práci a zároveň mohli tyto dovednosti předávat svým klientům. Následně se budou senioři seznamovat s moderními technologiemi na základě učebních materiálů pod vedením vyškoleného pečovatele.

V současné době usilovně spolupracujeme s partnery projektu na tvorbě obsahu pro vzdělávací program včetně tvorby videí. Brzy nás čeká setkání s partnery v Německu a také vzdělávání pečovatelů.

Více informací najdete na webu projektu ict4elders.eu