Činnosti a pokrok projektu ICT4Elders v posledních měsících

Během posledních čtyř měsíců organizace Život Plus intenzivně spolupracovala s dalšími partnery na tvorbě vzdělávacích videí, především s AKMI, APSS a SeneCura. Tato videa budou sloužit především ke vzdělávání pečovatelů o seniory, ale i pro seniory samotné. Cílem bylo vytvořit videa na základě navrženého vzdělávacího programu, který odráží dosavadní zjištění a aktivity projektu. Náročnost
a obsah kurzu tak byly přizpůsobeny cílové skupině. Partneři AKMI, APSS a SeneCura poskytli potřebné podklady a Život Plus následně tyto podklady zpracoval a vytvořil z nich vzdělávací videa.

Výsledkem našeho společného úsilí je vytvoření krátkého úvodního videa, které zájemce informuje o obsahu kurzu a o tom, pro koho je určen. Dále bylo vytvořeno celkem 9 videí rozdělených do 3 modulů: zařízení, internet a aplikace; online komunikace; zábava a zdraví a poslední modul zaměřený na online bezpečnost. Z výše uvedeného vyplývá, že kurz pokrývá všechna témata, která je nutné znát nebo alespoň vědět pro základní a bezpečné používání internetu a informačních a komunikačních technologií. Absolvování kurzu by mělo významně přispět ke schopnosti využívat širokou škálu výhod těchto moderních technologií. Znalosti jsou v průběhu kurzu průběžně ověřovány prostřednictvím krátkých cvičení, což podporuje uchování důležitých znalostí a dovedností. Při tvorbě videí byl kladen důraz na to, aby vše bylo jednoduše vysvětleno a ilustrováno reálnými příklady. Všechna videa včetně doplňkových materiálů budou k dispozici na platformě MOOC.

Následné aktivity budou zahrnovat mimo jiné pilotní testování a překlad videí do jazyků jednotlivých partnerských zemí, tedy do češtiny a řečtiny. Další aktivitou projektu bude školení pečovatelů o seniory a samotných seniorů. Těšíme se na vzdělávání seniorů, kteří v první aktivitě projektu projevili nadšení a zájem a pomohli nám zjistit jejich potřeby a přání v oblasti ICT.

Kompletní newsletter projektu ICT4Elders je dostupný zde: https://www.ict4elders.eu/publications/

Činnosti a pokrok projektu ICT4Elders v posledních měsících