NEMUSEJÍ OPOUŠTĚT DOMOV, ABY SE JIM ŽILO LÉPE

Život Plus


Poskytujeme sociální službu tísňová péče s nepřetržitým provozem pro vaše blízké, kteří jsou sami a jsou ohrožení pádem s následnou nemožností vstát, náhlým zhoršením zdravotního stavu, nebo mají strach, a přesto by chtěli zůstat ve svém domově a oddálit tak nutnost využívání pobytového zařízení.

Kromě řešení krizových situací pomáháme klientům při prosazování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí. S klienty jsme také v pravidelném kontaktu.

Pro omezené množství zájemců, kteří nás kontaktují do 31. 1. 2021, nabízíme poskytování služby do 30. 6. 2021 zdarma.

Pro více informací nás kontaktujte na tel. 327 532 900 nebo na e-mail operator@zivotplus.cz

Font Resize
Zvýšený kontrast