Život Plus, z. ú.

Sociální služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Nemusejí opouštět domov,
aby se jim žilo lépe.

Máte zájem o tísňovou péči?

O nás

iŽivot Plus, z.ú. (dále jen Život Plus), je poskytovatelem registrované sociální služby zařazený mezi veřejně podporované sociální služby s celostátní a nadregionální působností. Je pověřen Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, aby zajišťoval dostupnost poskytování sociální služby tísňové péče.

Uživateli naší služby jsou především osaměle žijící senioři a osoby se zdravotním postižením nebo chronickým onemocněním. Součástí tísňové péče je zprostředkování neodkladné pomoci při krizové situaci, sociální poradenství, sociálně terapeutické činnosti, kontakt se společenským prostředím, pomoc při prosazování práv nebo oprávněných zájmů našich klientů, a také při obstarávání osobních záležitostí.

Hlavní náplní činnosti naší organizace je nepřetržitá telefonická služba (režim 24/7) – tísňová péče, kdy jsou uživatelé napojeni na centrální dispečink a  pomocí speciálního monitorovacího systému. Dispečink obsluhují kvalifikovaní operátoři a sociální pracovníci, kteří zprostředkují okamžitou odbornou pomoc podle potřeb uživatelů. Pro tísňovou službu lze využít pevné telefonní linky nebo mobilní sítě operátorů pokrývajících celé území ČR.

KDO JSME?

Život Plus je organizace sdružující seniory a osoby se zdravotním postižením, jejich přátele, profesní odborníky z nejrůznějších oborů a všechny lidi sympatizující s naším posláním. S poskytováním profesionální tísňové péče máme více než 25 let zkušeností. Jsme členy Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR a od roku 2020 i Asociace veřejně prospěšných organizací ČR.

JAKÉ JE NAŠE POSLÁNÍ?

Posláním naší služby je prohlubování kvalitního a důstojného života seniorů a osob se zdravotním postižením v domácím prostředí se zachováním přirozených vazeb na rodinu a sociální okolí.

KDE SLUŽBY POSKYTUJEME?

Jsme poskytovatelem tísňové péče s celorepublikovou působností

Font Resize
Zvýšený kontrast