Život Plus, z. ú.

Sociální služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Nemusejí opouštět domov,
aby se jim žilo lépe.

Máte zájem o tísňovou péči?

Tísňová péče

Tísňová péče je terénní služba, kterou se poskytuje nepřetržitá distanční hlasová a elektronická komunikace s osobami vystavenými stálému vysokému riziku ohrožení zdraví nebo života v případě náhlého zhoršení jejich zdravotního stavu nebo schopností.

Služba obsahuje tyto činnosti:

 • poskytnutí nebo zprostředkování neodkladné pomoci při krizové situaci,
 • poskytnutí sociálně-terapeutických činností,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Odbornou pomoc poskytujeme seniorům a zdravotně postiženým 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Jak to celé funguje?

Uživatelé jsou napojeni na centrální dispečink a hlídáni pomocí speciálního monitorovacího systému. Tento systém tvoří stacionární zařízení umístěné v domácím prostředí uživatele a/nebo mobilní asistivní technologie v podobě náramku, který uživatel nosí při pohybu mimo domov. Dispečink obsluhují kvalifikované zdravotní sestry a sociální pracovnice, jež zprostředkují okamžitou adekvátní pomoc.

Tísňová péče řeší zejména:

Krizové situace

Pomůžeme uživatelům především při:

 • Pádu a nemožnosti vstát.
 • Náhlém zhoršení zdravotního stavu.
 • Požáru, úniku plynu, výpadku elektrické energie.
 • Řešení jakýchkoliv krizových situací v domácím prostředí i mimo něj.
Osobní bezpečnost

Pomůžeme uživatelům především při:

 • Napadení uživatele v bytě (násilné vniknutí do bytu, přepadení, podvody a další).
 • Monitoring domácnosti v době nepřítomnosti uživatele.

Více o zařízení:

Stacionární zařízení
Mobilní asistivní technologie

Poplatky za služby:

 • Jednorázový poplatek za zařízení: 2 500,- Kč
 • Pravidelný měsíční poplatek za službu: 400,- Kč
Font Resize
Zvýšený kontrast