Život Plus, z. ú.

Sociální služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Nemusejí opouštět domov,
aby se jim žilo lépe.

Máte zájem o tísňovou péči?

Časté dotazy

Tísňová péče

Mohu telefon pro tísňovou péči využívat i na ostatní volání?
Ano. Telefon je navíc upraven pouze na hlasitý příposlech. Všechny ostatní funkce jsou stejné jako u klasických telefonů.
Jak náročná je montáž zabezpečovacího systému v bytě klienta?

Montáž trvá cca jednu hodinu. Jedná se o montáž ústředny na stěnu a propojení s telefonní linkou. Dále se instaluje pohybové čidlo do míst, kde klient při běžném denním režimu musí projít.

Jaké další služby poskytuje tísňová péče?

Kromě tísňové péče poskytuje nebo zprostředkovává neodkladnou pomoc při krizové situaci, sociální poradenství, sociálně terapeutické činnosti, kontakt se společenským prostředím, pomoc při prosazování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Je zahrnuta služba v zákoně 108/2006 Sb., O sociálních službách?

Tísňová péče je v tomto zákoně registrována pod § 41 jako sociální služba.

Kolik za službu tísňové péče zaplatím?

Poplatek za nainstalování zařízení a napojení na centrální dispečink tísňové péče činí jednorázově 2.500,- Kč. Paušální poplatek za poskytování tísňové péče činí měsíčně 400,- Kč.

Mohu si zařízení koupit?

Zařízení lze odkoupit za cenu cca 13 000 Kč. V tomto případě je klient osvobozen od placení jednorázového poplatku i od měsíčního paušálního poplatku na dobu 4 let.

Může se služba tísňové péče použít pro více osob v jednom bytě?

Službu tisňové péče může využívat i více osob ve společné domácnosti. Poplatky za službu se nemění, jsou stejné jako za jednu osobu.

Na jakou dobu se služba uzavírá?

Služba tísňové péče se uzavírá na dobu neurčitou. V případě potřeby lze uzavřít smlouvu krátkodobou např. po závažnější operaci, úrazu apod. Služba je poskytována do ukončení rehabilitace nejdéle však po dobu 6 měsíců. Poplatek za propůjčení mobilního zařízení je 500,- Kč. Paušální měsíční poplatky jsou stejné jako u běžných klientů tísňové péče.

Funguje služba jako stálý dohled nad prarodičem?

Ano. Služba je trvalá – 24 hodin / 7 dní v týdnu

Jak se mohu přihlásit k tísňové péči?

Stačí zavolat na kontaktní telefony. Budete zařazeni do pořadníku a následně osloveni k dalšímu jednání.

V jakých situacích mohu tísňovou péči využít?

Zejména při náhlém zhoršení zdravotního stavu, při pádu, napadení v bytě, při požáru, úniku plynu, výpadku elektrické energie nebo při jiné náhlé krizové situaci.

Podpora Života Plus, z.ú.

Je lepší věnovat organizaci peníze nebo hmotný majetek?
Nebráníme se jakékoliv formě pomoci. Lepší jsou peníze, které můžeme dle potřeb použít na více účelů. Pokud se jedná o hmotný majetek, prosíme, napřed se s námi domluvte, abychom jej vůbec byli schopni upotřebit. Děkujeme.
Chcete se stát sponzorem ústavu?

Zaujala Vás činnost našeho ústavu a chcete nám také nějak pomoct? Chcete se stát jedním z našich dobrovolníků, věnovat finanční či věcný dar nebo máte na mysli jiný druh pomoci? Vaši pomoc samozřejmě vítáme.

Jak se stát naším sponzorem?

Kontaktujte nás
Tel.: 327 532 900, 327 311 064, 724 182 325, 327 534 158, 602 235 375
E-mailem : operator@zivotplus.cz,  reditel@zivotplus.cztragnerova@zivotplus.cz 

Font Resize
Zvýšený kontrast